Malba, kresba

Část malířské dílny – zaměřená na kresbu a malbu v plenéru – bude hledat inspiraci především v malebné krajině Horňácka, v jeho bohatých tradicích i každodenním životě – tak bychom chtěli navázat i na předešlé ročníky.


Práce před motivem by neměla být jen otrockým kopírováním skutečnosti, ale spíše zachycováním dojmů z přírody v barevných tónech – malou školou „malování a vidění“.

Zároveň se seznámíme s technikami malby, kresby a okrajově i dějinami umění.

Materiál:

Uhel, tužky, akrylové barvy, temperové barvy, papír, dřevo, plátno, štětce, špachtle, houby.....

Tvorba:

  1. úvod do kresby a malby
  2. kresba před motivem 
  3. malba v plenéru
  4. volná kresba a malba
  5. závěrečná konzultace (názory a dojmy o výsledku tvorby, ale také k jejímu vlastnímu průběhu; prezentace a dokumentace obrazů

Kresba i malba bude vycházet především z přírody, viděné skutečnosti, kde budou děti zasvěceny do základů malířské tvorby (kompozice, kresba, barva), do práce s barevnými tóny a barevnými vztahy. Prostor však bude ponechán i volnější tvorbě, která by měla být současně i hrou.

Budeme objevovat a zpracovávat různými technikami kresby, malby, monotypu, a jinými i přírodními materiály... motivy z krajiny ( louky, pole, lesy) a přírody (stromy, listy, květiny...), tradiční místní architekturu( domky, kostel, kaplička,...) spojenou s folklorními motivy a ornamenty přenesenou na papír, ale třeba i trička nebo tašky, na textil..., budeme se věnovat statické figurální kresbě i malbě postav i postav v pohybu. Nakreslíme si portrét nebo autoportrét. Namalujeme zátiší.
Lektorka Lenka