Prostorová dílna

Lektor: Adam Kovalčík (*1989)

Doporučený věk: 6 - 15 let

Maximální kapacita dílny: 8 dětí

Cílem kurzu je naučit děti, že ke hře není potřeba nic, než jen trochu představivosti a šikovné ruce. Můžeme se stát indiány, vyrobit si luk se šípy a trénovat střelbu na terč, nebo si vyrobíme vlastní hole pro indiánský hokej „šiny“ a klidně můžeme vyzvat k zápasu i děti z dalších kurzů. Vyzkoušíme si, jaké to bylo žít v pravěku, vyrobíme si hliněné misky a vypálíme si je v ohništi nebo budeme stopovat zvířata a odlévat jejich stopy. A jako středověcí lidé si na památku odlejeme cínovou medaili.